Prostorni plan uređenja grada Valpova

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VALPOVA – Službeni glasnik 09/03

–  tekstualni dio

I. OBRAZLOŽENJE

II. OBRAZLOZENJE

III. OBRAZLOZENJE

IV. ODREDBE

V. DOKUMENTACIJA

– grafički dio

građevinska područja

Harkanovci

Ivanovci

izdvojeno gospodarsko podrucje

izdvojeno odlagaliste otpada

Ladimirevci

Marjancaci

Nard

Sag

Valpovo

vikend zona Karasica

vikend zona Marjancaci

vikend zona Obresko Polje

vikend zona Valpovo

vikend zona Vucica

Zelcin

karte 1:25000

1-namjena Valpovo

2A-infrastruktura Valpovo

2B-infrastruktura Valpovo

3A-zastita Valpovo

3B-zastita Valpovo

 

1. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA – Službeni glasnik 8/10

–  tekstualni dio

PPUG Valpovo – izmjene i dopune

– grafički dio

5 000

4.A. Harkanovci

4.B. Ivanovci

4.C. Ladimirevci

4.D. Marjancaci

4.E. Nard

4.F. Šag

4.G. Valpovo

4.H. Zelčin

5.A. Karašica

5.B. Marjančaci

5.C. Obreško Polje

5.D. Medarevci

5.E. Vučica

6.A. Klaonica

6.B. Pretovarna stanica

25 000

  1. koristenje i namjena

2.A. promet i TK

2.B. energ vodnog i otpad

3.A. uvjeti za koristenje uredenje i zastitu prostora

3.B. podrucja posebnih ogranicenja u koristenju

 

2. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA – Službeni glasnik 08/15

–  tekstualni dio

II izmjene i dopune PPUG Valpova

– grafički dio

1. Koristenje i namjena

2.A. Promet i TK

3.A. Uvjeti za koristenje uredenje i zastitu prostora

4.C. GP Ladimirevci

4.D. GP Marjancaci

4.G. GP Valpovo

Za otvaranje dokumenata na ovim stranicama potrebni su Vam slijedeći programi:

– AdbeRdr80_en_US 

– DwfViewerSetup 

 

3. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA – Službeni glasnik 2/18

  • tekstualni dio

III izmjene i dopune PPUG Valpova

  • grafički dio

1. koristenje i namjena

2.A. promet i TK

2.B. energetika i vodnogospodarski sustav

3.A. uvjeti za koritenje uredenje i zastitu prostora

3.B. podrucja posebnih ogranicenja u koristenju

 

4. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA – Službeni glasnik 6/20

  • tekstualni dio

PPUG Valpova – IV izmjene i dopune

  • grafički dio

1. koristenje i namjena povrsina

2.A. promet i TK

2.B. energetika i vodnogospodarski sustav

3.A. uvjeti za koritenje uredenje i zastitu prostora

3.B. podrucja posebnih ogranicenja u koristenju

4.A. Harkanovci

4.B. Ivanovci

4.C. Ladimirevci

4.D. Marjancaci

4.E. Nard

4.F. Sag

4.G. Valpovo

4.H. Zelcin

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VALPOVA – PROČIŠĆENI TEKST

 

5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA

Službeni glasnik 7/22

tekstualni dio

PPUG Valpovo – V izmjene i dopune

grafički dio

1. koristenje i namjena povrsina

3.B. podrucja posebnih ogranicenja u koristenju

4.G. Valpovo