Javna nabava

Javna nabava 2024. godine

11. Dopuna Plana nabave za 2024.godinu
10. Dopuna Plana nabave za 2024.godinu
9. Dopuna Plana nabave za 2024.godinu
8. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2024. godinu
7. Dopuna i Izmjena Plana nabave za 2024. godinu
6. Dopuna Plana nabave za 2024. godinu
5. Dopuna Plana nabave za 2024. godinu
4. Dopuna Plana nabave za 2024. godinu
3. Dopuna Plana nabave za 2024. godinu
2. Izmjena i Dopuna Plana nabave za 2024. godinu
1. Dopuna Plana nabave za 2024. godinu
Plan nabave Grada Valpova za 2024. godinu

Javna nabava 2023. godine

XXXVI. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. godinu
XXXV. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. godinu
XXXIV. Dopuna plana nabave za 2023.g._compressed
XXXIII. Dopuna plana nabave za 2023.g._compressed
XXXII. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
XXXI. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
XXX. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
XXIX. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
XXVIII. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
XXVII. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
XXVI. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
XXV. Izmjena i Dopuna Plana nabave za 2023. godinu
XXIV. Dopuna Plana nabave za 2023. godinu
XXIII. Dopuna Plana nabave za 2023. godinu
XXII. Dopuna i Izmjena Plana nabave za 2023. godinu
XXI. Dopuna Plana nabave za 2023. godinu
XX. Dopuna Plana nabave za 2023. godinu
XIX. Dopuna Plana nabave za 2023. godinu
XVIII. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
XVII. Dopuna plana nabave za 2023.godinu
XVI. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
XV. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
XIV. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
XIII. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
XII. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
XI. Dopuna plana nabave za 2023.godinu
X. Dopuna Plana nabave za 2023. godinu
IX. Dopuna Plana nabave za 2023. godinu
VIII. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
VII. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
VI. Izmjena i dopuna plana nabave za 2023. godinu
V. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
IV. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
III. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
II. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
I. Dopuna plana nabave za 2023. godinu
Plan nabave za 2023. godinu

Javna nabava 2022. godine

XXXVI. Dopuna plana nabave za 2022.
XXXV. Dopuna plana nabave za 2022.
XXXIV. Dopuna Plana nabave za 2022.
XXXIII. Dopuna plana nabave za 2022.
XXXII. Dopuna Plana nabave za 2022.
XXXI. Izmjena Plana nabave za 2022.
XXX. Dopuna Plana nabave za 2022.
XXIX. Dopuna Plana nabave za 2022.
XVIII. Dopuna Plana nabave za 2022.
XXVII. Dopuna Plana nabave za 2022.
XXVI. Dopuna plana nabve za 2022.
XXIV. Izmjena Plana nabave za 2022.
XXIII. Dopuna Plana nabave za 2022. godinu
XXII. Dopuna Plana nabave za 2022.
XXI. Dopuna Plana nabave 2022. godina
XX. Dopuna Plana nabave 2022. godina
XIX. Dopuna Plana nabave 2022. godine
XVIII. Dopuna plana nabave 2022. godine
XVII. Dopuna i Izmjena Plana nabave za 2022. godinu
XVI. Izmjena Plana nabave za 2022. godinu
XV. Dopuna Plana nabave za 2022. godinu
XIV. Dopuna Plana nabave za 2022. godinu
XIII. Dopuna Plana nabave za 2022.godinu
XII. Dopuna Plana nabave za 2022.godinu
XI. Dopuna plana nabave za 2022. godinu
X. Dopuna plana nabave za 2022. godinu
IX. Dopuna Plana nabave za 2022.godinu
VIII. Dopuna Plana nabave za 2022. godinu
VII. Izmjena i Dopuna Plana nabave za 2022. 
V. Dopuna Plana nabave za 2022. godinu
IV. Dopuna Plana nabave za 2022.godinu
III. Dopuna Plana nabave za 2022. godinu
II. Izmjena Plana nabave za 2022. godinu
I. Dopuna Plana nabave za 2022. godinu
Plan nabave za 2022. godinu

Javna nabava 2021. godine

Četvrta Dopuna Plana nabave za 2021.
Treća Dopuna Plana nabave za 2021. 
Druga Dopuna Plana nabave za 2021.
Prva Izmjena Plana nabave za 2021.
Plan nabave za 2021. godine

Javna nabava 2020. godine

Dvadeset druga Dopuna plana nabave za 2020.
Dvadeset prva Dopuna plana nabave za 2020.
Dvadeseta Dopuna plana nabave za 2020.
Devetnaesta Dopuna plana nabave za 2020.
Osamnaesta Dopuna plana nabave za 2020.
Sedamnaesta Dopuna plana nabave za 2020.
Šesnnaesta Dopuna plana nabave za 2020.
Petnaesta Dopuna Plana nabave za 2020.
Četrnaesta izmjena plana nabave za 2020.
Trinaesta Dopuna Plana nabave za 2020.
Dvanaesta Dopuna Plana nabave za 2020.
Jedanaesta Dopuna Plana nabave za 2020.
Deseta Dopuna Plana nabave za 2020.
Deveta Dopuna Plana nabave za 2020.
Osma Dopuna Plana nabave za 2020.
Sedma Dopuna Plana nabave za 2020.
Šesta Dopuna Plana nabave za 2020.
Peta Dopuna Plana nabave za 2020.
Četvrta Dopuna Plana nabave za 2020.
Treća izmjena Plana nabave za 2020.
Druga dopuna Plana nabave za 2020.
Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2020.
Plan nabave za 2020. godinu

Javna nabava 2019. godine

Dvanaesta izmjena Plana nabave za 2019. godinu
Jedanaesta izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu
Deseta izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu
Deveta izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu
Osma dopuna Plana nabave za 2019. godinu
Sedma dopuna Plana nabave za 2019. godinu
Šesta dopuna Plana nabave za 2019. godinu
Peta dopuna Plana nabave za 2019. godinu
Četvrta izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu
Treća izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu
Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu
Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2019. godinu

Javna nabava 2018. godine

Registar ugovora 

Registar ugovora javne nabave za 2018. godinu

Plan nabave i njegove izmjene i dopune

Osme izmjene i dopune Plana nabave za 2018. g.
Sedme izmjene i dopune Plana nabave za 2018.g.
Šesta izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu
Peta Dopuna Plana nabave za 2018.godinu.
Četvrta izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu
Treća izmjena i dopune plana nabave za 2018. godinu
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu
Prva izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu
PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Javna nabava 2017. godina

Registar ugovora

Registar ugovora – javne nabave u 2017. godini

Plan nabave i njegove izmjene i dopune

Deseta izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu
Deveta izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu
Osma izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu
Sedma dopuna plana nabave za 2017. godinu
Šesta dopuna plana nabave za 2017. godinu
Peta dopuna plana nabave za 2017. godinu
Četvrta dopuna plana nabave za 2017. godinu
Treća dopuna plana nabave za 2017. godinu
Druga dopuna plana nabave za 2017. godinu
Prva dopuna plana nabave za 2017. godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj  120/16, članka 32 Statuta Grada Valpova ( “Službeni glasnika” Grada Valpova broj 8/01;2/06, 4/09, 2/13 i 7/13) gradonačelnik Grada Valpova donosi

Plan nabave za 2017. godinu

Jednostavne nabava

Poziv za dostavu ponude za instalaciju plina i grijanja u društvenom domu u Ivanovcima

Prethodno savjetovanje i analiza tržišta (analiza tržišta)

Sukladno članku 194.stavak 4. Zakona o javnoj nabavi  Grad Valpovo objavljuje  da u roku za dostavu primjedbi i prijedloga na Dokumentaciju i Troškovnik za rekonstrukciju raskrižja ulica A. B. Šimića i  J. J. Strosssmayera u Valpovu (u razdoblju od 06.02.2017 do 12.02.2017 godine ), nije zaprimljena niti jedna primjedba, pa  će objaviti   poziv na nadmetanje za predmetnu nabavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

U Valpovu 13.02.2017.

Javna nabava

Prethodno savjetovanje i analiza tržišta (istraživanje tržišta)       

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi, Dokumentacija za nadmetanje  i Troškovnik za rekonstrukciju raskrižja ulica A.B. Šimića i J.J. Strossmayera u Valpovu stavlja se na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Zainteresirani gospodarski  subjekti mogu dostaviti primjedbe i prijedloge na Dokumentaciju i  Troškovnik u roku od 5 dana  na mail: zora.pavic@valpovo.hr

Ispitivanje tržišta-kružni tok.docx

Troškovnik-kružni tok u Valpovu.xlsx

Skip to content