Povjerljiva osoba

Gradonačelnik Grada Valpova imenovao je Odlukom o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe („Sl. glasnik Grada Valpova br. 8A/22) za povjerljivu osobu Damira Medveda, a za njegovu zamjenicu Teu Jukić.

Kontakt podaci povjerljive osobe:

adresa: Matije Gupca 32, 31550 Valpovo
telefon: 031/656-210
e-mail: damir.medved@valpovo.hr

Kontakt podaci zamjenice povjerljive osobe:

adresa: Matije Gupca 32, 31550 Valpovo
telefon: 031/656-200
e-mail: tea.jukic@valpovo.hr

Temeljem Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika („Sl. glasnik Grada Valpova” br. 7/22) postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi. Prijavu prijavitelj može neposredno podnijeti povjerljivoj osobi u pisanom obliku, a može takvu prijavu poslati poštom uz napomenu ,,Za povjerljivu osobu – ne otvarati” ili dostaviti putem elektroničke pošte na gore navedenu adresu. Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka te, na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku. Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana (osim ako se ne podnosi anonimno). Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, nazivu poslodavca prijavitelja, podatke o prijavljenoj osobi/osobama ili tijelu, informacije o nepravilnostima i opis nepravilnosti koja se prijavljuje, datum prijave. Radi lakšeg postupanja prijavitelja nepravilnosti, na mrežnim stranicama Grada dostupan je obrazac za prijavljivanje koji je sastavni dio citiranog Pravilnika (Prilog 1.).

Obrazac prijave nepravilnosti