Pristup informacijama

Gradsko Poglavarstvo Grada Valpova je na 62. sjednici održanoj 31. siječnja 2005.god. imenovalo tajnika grada Zvonka Barišića službenom osobom za rješavanje predmeta o ostvarivanju prava na pristup informacijama za tijela Grada Valpova.

Sve dodatne informacije građani mogu dobiti na telefon: 656-200656-214 i mobitel: 098/9095703 ili na e-mail: zvonko.barisic@valpovo.hr

INFORMACIJE

INFORMACIJE – KATALOG 

PRAVILNIK – PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Zakon o pravu na pristup informacijama objavljen je u Narodnim novinama broj 25/13 i 85/15 koji možete pronaći na www.nn.hr.

PREGLED ZAKONA I OSTALIH PROPISA

OTVORENI PODACI

U svrhu proaktivne objave informacija za ponovnu uporabu ustrojava se podrubrika „Otvoreni podaci“. U ovoj podrubrici nalaze se poveznice na baze podataka, registre i druge skupove podataka koje vodi Grad Valpovo iz svoje nadležnosti. Asset lista je lista u kojoj su navedene baze podataka i registri iz nadležnosti Grada Valpova.

Asset lista Grada Valpova

Sastav Gradskog vijeća Grada Valpova (https://valpovo.hr/sastav-gradskog-vijeca/)

Pozivi i materijali za sjednice Gradskog vijeća Grada Valpova (https://valpovo.hr/sjednice-gradskog-vijeca/)

Podaci o mjesnim odborima Grada Valpova (https://valpovo.hr/mjesni-odbori/)

Službeni glasnici Grada Valpova (https://valpovo.hr/sluzbeni-glasnici/)