Pristup informacijama

Grad Valpovo omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13., 85/15. i 69/22.).

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Gradsko Poglavarstvo Grada Valpova je na 62. sjednici održanoj 31. siječnja 2005. godine imenovalo tajnika Grada Valpova, Zvonka Barišića, službenom osobom za rješavanje predmeta o ostvarivanju prava na pristup informacijama za tijela Grada Valpova.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

  • putem telefona na broj:  031 656 214
  • putem elektronske pošte: zvonko.barisic@valpovo.hr
  • zemaljskom poštom na adresu: Grad Valpovo, Matije Gupca 32, 31550 Valpovo
  • osobno na prethodno navedenoj adresi, od ponedjeljka do četvrtka od 8:30 do 14:30 sati, a petkom od 8:30 do 12:00 sati.

Grad Valpovo ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koje se naplaćuju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, br. 12/14., 15/14. i 141/22.).

Obrazac za zahtjeva za pristup informacijama i zahtjeva za ponovnu uporabu informacija može se preuzeti sa Internet stranice Grada Valpova.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija


PREGLED ZAKONA I OSTALIH PROPISA


PRAVILNIK – PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

INFORMACIJE – KATALOG 

 

 

Skip to content