Poduzetničke zone

INTERKATIVNE KARTE PODUZETNIČKIH ZONA

Posjeti web stranicu poduzetničkih zona
Posjeti web Poduzetničkih zona

Glavni razvojni prioriteti Grada Valpova usmjereni su na poticanje gospodarskog razvoja kroz proces unaprjeđivanja životnog standarda i dobrobiti lokalnog stanovništva koja vodi uspješnijoj realizaciji razvojne vizije.

Jedna od osnovnih poticajnih mjera za razvoj gospodarstva u cjelini je stvaranje prostornih preduvjeta za obavljanje poduzetničkih aktivnosti, što je na području grada Valpova i ostvareno osnivanjem i izgradnjom poduzetničkih zona.

U skladu s prostorno planskom dokumentacijom, na području grada Valpova izgrađene su i realizirane Poslovna zona, Zona malog gospodarstva I, Poslovna zona u ulici J. J. Strossmayera, Zona gospodarsko-poslovne namjene K-VI uz obilaznicu Valpova i Poslovna zona K-III. Industrijska zona Valpovo je u fazi izrade projektne dokumentacije za infrastrukturu. Za Zonu malog gospodarstva II Valpovo usvojen je Detaljni plan uređenja prostora, te je izvršena parcelacija, dok su za Industrijsku zonu Krtinjače riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Dakle, Grad Valpovo raspolaže sa šest poduzetničkih zona koje su u funkciji, te dvije zone koje su u pripremi. U poduzetničkim zonama djeluje 33 poduzetnika sa oko 400 zaposlenih djelatnika.

U Zoni malog gospodarstva II u Valpovu posluje jedan od najznačajnijih gospodarskih subjekata na području grada Valpova i šire. Riječ je o tvrtki Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o., koja je izgradila poslovnu halu za proizvodnju strojeva za vulkanizaciju automobilskih guma.

Slijedeći projekt u realizaciji ove tvrtke je izgradnja tvorničke hale za proizvodnju strojeva za ekstrakciju jestivog ulja, uz otvaranje novih 50-tak radnih mjesta. Ova tvrtka trenutno u Valpovu zapošljava 80 djelatnika s tendencijom daljnjeg proširenja proizvodnog procesa.

U neposrednoj blizini tvorničkih hala tvrtke Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o. projektira se također tvornička hala tvrtke Tvornica Elektro Opreme d.o.o., koja je u kooperantskim odnosima s tvrtkom Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o., gdje se očekuje otvaranje 20-tak novih radnih mjesta.

Sredinom 2013. godine  otvorena je nova tvornička hala tvrtke Condor d.o.o. iz Valpova, u kojoj će se proizvoditi mikrobiološki pripravci namijenjeni za poljoprivredu i sanaciju lokacija odlagališta otpada. I ova tvrtka će ubrzo otvoriti 15 novih radnih mjesta.

Izgradnja poslovnih zona jedan je od osnovnih pokretača gospodarskog razvitka i čini nezaobilazni dio pretvaranja poduzetničke ideje u stvarnost.

Organiziranjem poduzetničkih zona kao zemljišta opremljenog komunalnom infrastrukturom namjerava se na dugoročan način poduzetnicima riješiti problem poslovnog prostora, stvoriti uvjete za nesmetan rad, korištenje zajedničke i prilagođene infrastrukture, te povezivanje s drugim poduzetnicima smještenim na istom prostoru.

Pogodnosti za investitore

Grad Valpovo poduzetnicima koji ulažu u poduzetničke zone osigurava posebne pogodnosti kao što su: smanjenje komunalnog doprinosa, smanjenje komunalne naknade, smanjenje poreza na tvrtku, prodaja parcela uz odgodu plaćanja ili kredit, te niža cijena zemljišta.

Nadalje, poduzetnicima koji se bave proizvodnom djelatnošću, imaju sjedište ili ulažu na području grada Valpova subvencionira se kamatna stopa na poduzetničke kredite od 1% u projektu „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ koji provodi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva  i Osječko-baranjska županija.

Grad Valpovo putem Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti, te kroz institucije za potporu poduzetništvu: Valpovački poduzetnički centar i Udruženje obrtnika Grada Valpova, daje svu moguću potporu poduzetnicima prilikom pokretanja poduzetničkog poduhvata. U ovim institucijama poduzetnici mogu dobiti savjetodavne i konzultantske usluge, informacije o projektima i programima u poduzetništvu, organizaciju edukacijskih seminara, poslovno posredovanje, izradu poslovnih planova i investicijskih elaborata, organizaciju sajmova, sudjelovanje na sajmovima, internet usluge i povezivanje poduzetnika, izradu kataloga, studija i programa za lokalnu sredinu, kao i koordinaciju poduzetničkih aktivnosti u lokalnoj sredini.

1 Industrijska zona Grada Valpova

2 Poslovna zona K-III u Valpovu

3 Poslovna zona u Bizovackoj ulici u Valpovu

4 Poslovno – stambena zona u ulici J. J. Strossmayera

5 Zona gospodarsko poslovne namjene K-VI uz zaobilaznicu Valpova

6 Zona male privrede Valpovo

7 Zona malog gospodarstva II u Valpovu

Odluka o davanju poticaja i olakšica investitorima na području grada Valpova

Prioritetne djelatnosti prema skupinama