Služba za Financije i proračun

Pročelnik Službe za financije i proračun:

Oliver Vazdar, dipl.oec.
 Tel: +385 31 656 202
 E-mail: oliver.vazdar@valpovo.hr

Službenici i namještenici Službe za financije i proračun:

Antonija Peradinović, dipl. oec.,
viša stručna suradnica za proračun i računovodstvo,
 Tel: +385 31 656 209;
 E-mail: antonija.peradinovic@valpovo.hr

Ivana Ileš, dipl.oec.,
viša stručna suradnica za financije,
 Tel: +385 31 656 205,
 E-mail: ivana.iles@valpovo.hr

Višnja Mihaljević, dipl.oec.,
viša stručna suradnica za knjigovodstvo,
 Tel: +385 31 285 338,
 E-mail: visnja.mihaljevic@valpovo.hr

Iva Kovačević,
stručna suradnica za evidenciju imovine, obračun plaća i naplatu gradskih prihoda,
 Tel: +385 31 285 338,
 E-mail: iva.kovacevic@valpovo.hr

SLUŽBA ZA FINANCIJE I PRORAČUN je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz Proračun Grada i njegovo financiranje.

U okviru svog djelokruga Služba za financije i proračun obavlja osobito sljedeće poslove:

  • poslove praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranje javnih potreba, te pripreme i analitičkih i drugih stručnih materijala po pitanjima vezanim uz javne financije,
  • poslove pripreme nacrta Proračuna Grada i pratećih financijskih dokumenata, izvršenja proračunskih rashoda, vođenje evidencije prihoda i rashoda, te izrade periodičnih izvješća i godišnjeg financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Grada,
  • poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje, kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Grada,
  • poslove praćenja i proučavanja financijskog poslovanja pravnih osoba u suvlasništvu i vlasništvu Grada, te pripremu uz to vezanih prijedloga mjera i nacrta akata,
  • poslove vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Grada, te praćenje i izrade prijedloga mjera gospodarenja tom imovinom.

Službom za financije i proračun upravlja pročelnik, kojeg imenuje Gradonačelnik na temelju javnog natječaja.

Skip to content