Pravno na novčanu pomoć roditeljima za novorođenu djecu

JEDINSTVENI DIGITALNI PRISTUPNIK

GRADA VALPOVA

PRAVO NA NOVČANU POMOĆ

RODITELJIMA ZA NOVOROĐENU DJECU

 

UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj odnosno skrbnik:

– koji je državljanin Republike Hrvatske i ima prijavljeno prebivalište na području Grada Valpova,

– za dijete koje nakon rođenja ima prijavljeno prebivalište na području Grada Valpova.

Pravo na novčanu pomoć može se ostvarivati samo jednom za isto dijete.

Novčana pomoć isplaćuje se samo ako je dijete u trenutku podnošenja zahtjeva živo.

Radi li se o prvom, drugom, trećem djetetu (ili više) u obitelji računa se prema roditeljstvu onog roditelja koji podnosi zahtjev za isplatu novčane pomoći, tj. roditelju ili skrbniku koji ima prijavljeno prebivalište na području Grada Valpova.

Ostala djeca tog roditelja ne moraju imati prebivalište na području Grada Valpova.

Računaju se samo djeca koja su u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu novčane pomoći živa.

Roditelji nemaju pravo na novčanu pomoć za novorođenu djecu ukoliko su po istoj osnovi primili novčanu pomoć iz sredstava proračuna druge jedinice lokalne samouprave.

VISINA NOVČANE POMOĆI

Visina novčane pomoći iznosi:

– za prvorođeno dijete roditelja podnositelja zahtjeva 3.000,00 HRK (398,17 EUR),

– za drugorođeno dijete roditelja podnositelja zahtjeva 5.000,00 HRK (663,61 EUR), te

– za trećerođeno i svako daljnje novorođeno dijete roditelja podnositelja zahtjeva 7.000,00 HRK (929,06 EUR).

Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR.

UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Pravo na novčanu pomoć za novorođenu djecu ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradonačelniku Grada Valpova, u roku od 6 (šest) mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Uz zahtjev roditelj odnosno skrbnik dužan je priložiti:

– dokaz o državljanstvu roditelja odnosno skrbnika,

– dokaz o prebivalištu roditelja odnosno skrbnika,

– izvadak iz matice rođenih ili rodni list za novorođeno dijete,

– dokaz o prebivalištu za novorođeno dijete (elektronički zapis o prebivalištu)

– dokaz o broju malodobne djece (izvadak iz matice rođenih ili rodni list),

– preslik kartice bankovnog tekućeg ili žiro računa,

– privolu za obradu osobnih podataka.

Zahtjev se može podnijeti putem pošte na adresu Matije Gupca 32, 31550 Valpovo ili osobnim dolaskom na navedenu adresu.

U prilogu, na dnu weba, nalazi se obrazac zahtjeva i privole za obradu osobnih podataka.

Kontakt telefon: 031/656-211 (Tonka Bartulović-Franković).

UPRAVNA PRISTOJBA

Postupak je oslobođen od plaćanja upravne pristojbe.

PRAVNI TEMELJI

– Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođenu djecu („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 1/19).

DATUM ZADNJEG AŽURIRANJA

17. listopada 2022. godine

Obrazac zahtjeva

Obrazac privole za obradu osobnih podataka