Urbanistički plan uređenja grada Valpova

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA VALPOVA (UPUG) – Službeni glasnik 11a/03

–  tekstualni dio

UPU Valpovo – obrazlozenje IA

UPU Valpovo – obrazlozenje IB

UPU Valpovo – obrazlozenje II

UPU Valpovo – obrazlozenje III

–  grafički dio

1 namjena

2A promet

2B posta i energ

2C vodnogospo

3A koristenje

3B zastita

4A uvjeti gradnje

4B nacin gradnje

 I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVASlužbeni glasnik 08/10 i ispravak 08/11

–  tekstualni dio

UPU grada Valpova – izmjene i dopune

– grafički dio

3.A. uvjeti koristenja 

3.B. posebne mjere uredenja i zastite

4.A. oblici koristenja

4.B. nacin gradnje

 

 II. CILJANE IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA– Službeni glasnik 04/14

–  tekstualni dio

II.CID UPU Grada Valpova_Knjiga 1-Plan

II.CID UPU Grada Valpova_Knjiga 2-Plan

– grafički dio

5000

II.CILJANE IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

4.NAČIN I UVJETI GRADNJE

 

III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA – Službeni glasnik 10/14

–  tekstualni dio

III izmjene i dopune UPU grada Valpova

– grafički dio

1. koristenje i namjena povrsina

2.A. promet

4.A. oblici koristenja

4.B. nacin gradnje

 

 IV. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA– Službeni glasnik 08/15

–  tekstualni dio

IV izmjene i dopune UPU grada Valpova

– grafički dio

1. Koristenje i namjena povrsina

4.A. Oblici koristenja

4.B. Nacin gradnje

 

V. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA – Službeni glasnik 6/20

  • tekstualni dio

UPU grada Valpova – V izmjene i dopune

  • grafički dio

1.Koristenje i namjena povrsina

2.A. Promet

2.B. Posta elektronicke komunikacije i energetski sustav

2.C. Vodnogospodarski sustav i otpad

3.A. Uvjeti koristenja

3.B. Podrucja primjene posebnih mjera

4.A. Oblici koristenja

4.B. Nacin gradnje

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA VALPOVA – PROČIŠĆENI TEKST

VI. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA

UPU grada Valpova – VI izmjene i dopune

VII. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA

Službeni glasnik 7/22

tekstualni dio

UPU grada Valpova – VII izmjene i dopune

grafički dio

1. Koristenje i namjena povrsina

2.A. Prometna ulicna i komunala mreza

2.B. Posta elektronicke komunikacije i energetski sustav

2.C. Vodnogospodarski sustav i otpad

3. Uvjeti koristenja uredenja i zastite povrsina

4.A. Oblici koristenja

4.B. Nacin gradnje