Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Osijek B