Zamjenik gradonačelnika

Marko Barišić, mag. iur.

Zamjenik gradonačelnika
Telefon: 031-656-200Mail: mail@valpovo.hr

 

Zamjenici gradonačelnika i njihove ovlasti

U jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 stanovnika gradonačelnik ima dva (2) zamjenika koji se biraju zajedno i istovremeno, na isti način i po istom postupku, kao i gradonačelnik. Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik. Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost gradonačelnika.