Zamjenik gradonačelnika

Marko Barišić, mag. iur.

Zamjenik gradonačelnika
Telefon: 031-656-200Mail: mail@valpovo.hr

 

Zamjenici gradonačelnika i njihove ovlasti

Promjenom zakona JLS od 10.000 do 100.000 stanovnika imaju jednog zamjenika, koji se bira zajedno i istovremeno, na isti način i po istom postupku, kao i gradonačelnik. Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik. Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost gradonačelnika.

Skip to content