Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Grada Valpova čine:

 1. Igor Uranjek, predsjednik Gradskog vijeća (Grupa birača)
 2. Ana Brajnović, zamjenica predsjednika Gradskog vijeća (Grupa birača)
 3. Dinko Župan, zamjenik predsjednika Gradskog vijeća (Grupa birača)
 4. Stela Horvat (Grupa birača)
 5. Marijan Mandić (Grupa birača)
 6. Josip Medved (Grupa birača)
 7. Siniša Galovac (Grupa birača)
 8. Saša Brezovec (Grupa birača)
 9. Valentina Škorvaga (Grupa birača)
 10. Tomislav Čamagajevac (HDZ)
 11. Željko Varžić (HDZ)
 12. Alenko Bajer (HDZ)
 13. Filip Ivanović (HDZ)
 14. Igor Knežević (HDZ)
 15. Bruno Čačić (Domovinski pokret)

POPIS UDJELA koje vijećnici Gradskog vijeća Grada Valpova imaju u vlasništvu u određenim poslovnim subjektima

Skip to content