Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Grada Valpova čine:

 1. Igor Uranjek, predsjednik Gradskog vijeća (Grupa birača)
 2. Ana Brajnović, zamjenica predsjednika Gradskog vijeća (Grupa birača)
 3. Dinko Župan, zamjenik predsjednika Gradskog vijeća (Grupa birača)
 4. Stela Horvat (Grupa birača)
 5. Marijan Mandić (Grupa birača)
 6. Josip Medved (Grupa birača)
 7. Siniša Galovac (Grupa birača)
 8. Petra Hibler Fuderer (Grupa birača)
 9. Valentina Škorvaga (Grupa birača)
 10. Tomislav Čamagajevac (HDZ)
 11. Željko Varžić (HDZ)
 12. Alenko Bajer (HDZ)
 13. Filip Ivanović (HDZ)
 14. Dalibor Bošnjaković (HDZ)
 15. Bruno Čačić (Domovinski pokret)

POPIS UDJELA koje vijećnici Gradskog vijeća Grada Valpova imaju u vlasništvu u određenim poslovnim subjektima