Arhiva izbora

IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKOM SABORU 2020. GOD.

Objava biračima

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Valpova

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače privremeno upisane u popis birača izvan mjesta prebivališta

 

 


IZBORI ZA PREDSJEDNIKA/CU REPUBLIKE HRVATSKE 2019. GOD.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Valpova

Rješenje o imenovanju GIP-a

KONTAKT

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA VALPOVA:

Valpovo, Matije Gupca 32

TEL: 031/ 656-214

MOB: 098 909 5703 – Zvonko Barišić, predsjednik

MOB: 098 969 1632 – Dinko Huis, zamjenik predsjednika

 

 


 

IZBORI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA I IZBORI PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Troškovi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije i predstavnika srpske nacionalne manjine  za Grad Valpovo
Konačni rezultati izbora Predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Valpovu
Rezultati Predstavnik srpske nacionalne manjine
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Valpova
Zbirna lista kandidatura za izbor predstavnika Srpske nacionalne manjine u Gradu Valpovu, 16. 04. 2019. u 14:00 h 
Pravovaljana kandidatura za izbor Srpske nacionalne manjine u Gradu Valpovu, 16. 04. 2019. u 14:00 h
Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva
Izbori vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina – uredovno vrijeme i dežurstva Izbornog povjerenstva Grada Valpova

 


 

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA VALPOVA 2019. GODINE

Troškovi provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Valpova

 


 

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA VALPOVA 2019. GODINE

Konačni rezultati izbora, 27. 02. 2019.
Rezultati – pregled, 24. 02. 2019.
Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Kandidacijske i zbirne liste za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Valpova

Kandidacijske i Zbirna lista VMO Valpovo
Kandidacijske i Zbirna lista VMO Ladimirevci
Kandidacijske i Zbirna lista VMO Marjančaci
Kandidacijske i Zbirna lista VMO Ivanovci
Kandidacijske i Zbirna lista VMO Zelčin
Kandidacijske i Zbirna lista VMO Harkanovci
Kandidacijske i Zbirna lista VMO Šag
Kandidacijske i Zbirna lista VMO Nard

Prigovor HDZ-a

Rješenje Gradskog izbornog povjerenstva na prigovor HDZ-a

Odluka Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji o usvajanju žalbe HDZ-a

Rješenje i obrazloženje o odbijanju prigovora u postupku kandidiranja Kandidacijske liste grupe birača

Odluka o raspisivanju izbora
Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva
Obvezatne upute 1-3
Obvezatne upute 4-6
Obrasci IVMO 1
Obrasci IVMO 2
Očitovanje o prihvaćanju kandidature i Izjava o davanju privole za prikupljanje podataka
Odluka o izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Valpova: SLUŽBENI GLASNIK 2/14 ; SLUŽBENI GLASNIK 8/18

Obavijest o stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Valpova, 31. siječnja 2019.

Objava biračima koji imaju prebivalište na području grada Valpova, 22. 01. 2019.

Kontakt

Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva grada Valpova je:

Valpovo, Matije Gupca 32

Kontakt:

Zvonko Barišić, predsjednik, tel. 031/ 656-214, 098 909 5703, mail: zvonko.barisic@valpovo.hr

Dinko Huis, potpredsjednik, mob.  098 969 1632

Martina Mamić, članica GIP-a, tel. 031/656-200,

 


 

LOKALNI IZBORI ZA GRADONAČELNIKA GRADA VALPOVA I ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VALPOVA 2017.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA VALPOVA

REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2017. GODINE ZA GRADONAČELNIKA GRADA VALPOVA

U nedjelju, 04. lipnja 2017. godine, održan je drugi krug izbora za izbor gradonačelnika Grada Valpova te njegovih zamjenika.

Rezultati izbora, temeljem Zakona o lokalnim izborima, bez odgode se objavljuju u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, lokalnom radiju, na oglasnoj ploči jedinice i internetskim stranicama jedinice.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VALPOVA

PRIHODI I RASHODI LOKALNIH IZBORA 2017.

REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2017. GODINE ZA PODRUČJE GRADA VALPOVA

U nedjelju, 21. svibnja 2017. godine, održani su lokalni izbori za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika. Rezultati izbora, temeljem Zakona o lokalnim izborima, bez odgode se objavljuju u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, lokalnom radiju, na oglasnoj ploči jedinice i internetskim stranicama. (KLIKNI)

—–

Rješenje o imenovanju stalnog sastava gradskog izbornog povjerenstva

Kandidature za gradonačelnika Grada Valpova

Kandidature za članove gradskog vijeća Grada Valpova

 


 

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA VALPOVA I PRIGRADSKIH NASELJA 2014. GODINE

—–

Rezultati izbori MO Valpovo

1_Rješenje Harkanovci

2_Rješenje Ivanovci

3_Rješenje Ladimirevci

4_Rješenje Marjančaci

5_Rješenje Nard

6_Rješenje Šag

7_Rješenje Valpovo

8_Rješenje Zelčin

—–

R J E Š E NJ E  O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Kandidacij​ske i zbirne liste – VMO 2014.

1_KANDIDACIJSKE I ZBIRNA LISTA – VMO 2014. GOD. – VALPOVO

2_KANDIDACIJSKA LISTA I ZBIRNA LISTA – VMO 2014. GOD. – LADIMIREVCI

3_KANDIDACIJSKA LISTA I ZBIRNA LISTA – VMO 2014. GOD. – HARKANOVCI

4_KANDIDACIJSKE I ZBIRNA LISTA – VMO 2014. GOD. – IVANOVCI

5_KANDIDACIJSKA LISTA I ZBIRNA LISTA – VMO 2014. GOD. – MARJANČACI

6_KANDIDACIJSKE I ZBIRNA LISTA – VMO 2014. GOD. – NARD

7_KANDIDACIJSKA LISTA I ZBIRNA LISTA – VMO 2014. GOD.- ŠAG

8_KANDIDACIJSKE I ZBIRNA LISTA – VMO 2014. GOD. – ZELČIN

Izbori za Vijeća mjesnih odbora Grada Valpova i prigradskih naselja

1-Odluka o raspisivanju izbora

2-Rješenje o imenovanju izbornog povjerenstva

3-Obvezatne upute – izbori VMO 2014. god.

4-Prijedlog kandidacijske liste za izbor članova VMO

5-Prijedlog liste grupe birača kandidata za članove VMO

6-Očitovanje kandidata za prihvaćanje kandidature za člana VMO

7-Odluka o izborima za članove vijeća MO

8-Podaci o izbornom povjerenstvu