Javne rasprave i savjetovanja s javnošću Obavijesti
Poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću u postupku izrade Nacrta prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskog vijeću Grada Valpova za 2023. godinu
06. pro 2022.
06. 12. 2022.