Obavijesti
Obavijest o prekidu isporuke vode za ljudsku potrošnju na području dijela grada Valpova (Isporuka vode za ljudsku potrošnju istočnog dijela Valpova)
28. ruj 2022.
28. 09. 2022.