Obavijesti
Obavijest o prekidu isporuke vode za ljudsku potrošnju na području dijela grada Valpova dana 22. 9. 2022.
20. ruj 2022.
20. 09. 2022.