Javne rasprave i savjetovanja s javnošću Obavijesti
Poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću u postupku izrade nacrta prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Valpova
15. ruj 2022.
15. 09. 2022.