Javne rasprave i savjetovanja s javnošću Vijesti
Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja i obnove povijesne jezgre Grada Valpova + IZVJEŠĆE
11. lis 2017.