Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

www.esf.hr       www.strukturnifondovi.hr

O projektu

Naziv projekta
Zaželi – Radi i ostvari u Valpovu 2

Nositelj projekta
Grad Valpovo

Partneri na projektu:
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek
Centar za socijalnu skrb Valpovo
Udruga matice umirovljenika grada Valpova
Udruga osoba s invaliditetom „MI“ Valpovo

Ukupna vrijednost projekta:
4.557.200,00 kn

EU sufinanciranje projekta:
4.557.200,00 kn (100%)

Trajanje projekta:
27. 7. 2020. – 27. 1. 2022. (18 mjeseci)

Opći cilj projekta:
Ublažiti posljedice nezaposlenosti i doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva 50 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 300 krajnjih korisnika u gradu Valpovu.

Ženama uključenim u projektne aktivnosti omogućit će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Rezultati projekta:
a) 50 žena je završilo izabrani program osposobljavanja;
b) 300 krajnjih korisnika je primilo potporu i podršku;
c) Podignuta razina svijesti i senzibiliziranosti opće javnosti o problemima nezaposlenih žena, posebice onih u nepovoljnom položaju te potrebama krajnjih korisnika.

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem 32 koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).
Zaposlena žena će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima pružajući im primjerice pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženja te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
Korisnici programa su osobe starije životne dobi (osobe u dobi od 65 godina i više) i/ili nemoćne osobe) koje su u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu, između ostalog to mogu biti i osobe sa invaliditetom, osobe sa mentalnom retardacijom, kronični bolesnici te neovisno o starosnoj dobi, a ista usluga im nije već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora i u čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu skrb. Svaki korisnik imati će pravo dobiti paket sredstava za čišćenje, higijenske potrepštine i slično, odnosno sredstva potrebna za obavljanje aktivnosti pomoći u kućanstvu u maksimalnoj vrijednosti do 50,00 kuna.
Kontakt
Email

zazeli@valpovo.hr

Projektni tim

Tea Jukić – voditeljica projekta, kontakt: 031/656-200

Iva Kovačević – Financijski menadžer, kontakt: 031/656-338

Željka Drgalić Ajduković – Viša stručna suradnica za provedbu EU projekata, kontakt: 031/281-808

Ana Čvagić Keller – asistentica na projektu, kontakt: 031/281-808

Ksenija Vajlandić – asistentica na projektu, kontakt: 031/281-808

Fotogalerija

Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Valpova.