Javne rasprave i savjetovanja s javnošću Vijesti
Javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna UPU Grada Valpova
03. svi 2022.