Javne rasprave i savjetovanja s javnošću Vijesti
Javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna UPU Grada Valpova
03. svi 2022.
03. 05. 2022.