Javne rasprave i savjetovanja s javnošću Vijesti
JAVNI   POZIV Za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću u postupku donošenja proračuna Grada Valpova za 2022.g s projekcijama za 2023. i 2024.g  
10. pro 2021.