Vijesti
Obavijest o prekidu isporuke vode za ljudsku potrošnju na području dijela grada Valpova (Isporuka vode za ljudsku potrošnju s vodocrpilišta Jarčevac)
25. kol 2021.