Javne rasprave i savjetovanja s javnošću Vijesti
JAVNA RASPRAVA – NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA VALPOVA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2026. GODINE
03. kol 2021.