Vijesti
Obavijest o prekidu isporuke vode za ljudsku potrošnju na području dijela grada Valpova (Isporuka vode za ljudsku potrošnju s vodocrpilišta Jarčevac)
11. pro 2020.