Natječaji i javni pozivi Vijesti
Javni natječaj za zakup površine javne namjene u vlasništvu Grada Valpova za postavljanje reklamnog panoa (bilborda)
25. ruj 2020.