Javni natječaj za zakup površina javne namjene u vlasništvu Grada Valpova za postavljanje reklamnog stupa (totema) i reklamnih panoa (bilborda)

Skip to content