Natječaji i javni pozivi Vijesti
Javni natječaj za zakup površina javne namjene u vlasništvu Grada Valpova za postavljanje reklamnog stupa (totema) i reklamnih panoa (bilborda)
22. svi 2020.