Javne rasprave i savjetovanja s javnošću
Javni poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću u postupku izrade nacrta Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
16. tra 2020.
16. 04. 2020.