Javne rasprave i savjetovanja s javnošću
Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Valpova (UPUG)
10. velj 2020.