Javne rasprave i savjetovanja s javnošću
Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Valpova (PPUG)
10. velj 2020.