Javne rasprave i savjetovanja s javnošću Vijesti
Javni poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću u postupku izrade nacrta Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Valpova i prigradskih naselja
07. stu 2019.