ODRŽANA 1. JAVNA TRIBINA U SKLOPU PROJEKTA “ZELENO VALPOVO”