Javne rasprave i savjetovanja s javnošću
Javna rasprava o stavljanju izvan snage DPU-a poslovno-stambene zone u ulici M. Gupca u Valpovu
07. lip 2019.