Javne rasprave i savjetovanja s javnošću Vijesti
[SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU] STIPENDIRANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA GRADA VALPOVA
24. lis 2018.
24. 10. 2018.