Javne rasprave i savjetovanja s javnošću
Plan savjetovanja Grada Valpova sa zainteresiranom javnošću za 2018. godinu
29. pro 2017.