Javne rasprave i savjetovanja s javnošću Vijesti
Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Osijek B
21. kol 2017.