Grad Valpovo osigurao sredstva za nabavu školskih bilježnica za učenike osnovnih škola s područja Grada Valpova