Detaljni plan uređenja Zone gospodarske poslovne namjene K-VI uz obilaznicu Valpova

DETALJNI PLAN  UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE POSLOVNE NAMJENE K-VI UZ OBILAZNICU VALPOVA

SL. GLASNIK 07/07

Položaj poslovne zone

Tekstualno obrazloženje

DPU gospodarske zone K-VI

Grafički prilozi

1. NAMJENA POVRSINA

2.A. PROMET

2.B. TELEKOMUNIKACIJSKI I VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

2.C. ENERGETIKA

3. UVJETI KORISTENJA

4. UVJETI GRADNJE

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE POSLOVNE NAMJENE K-VI UZ OBILAZNICU VALPOVA 

SL. GLASNIK BR. 07/11

Tekstualno obrazloženje

Izmjene DPU zona K-VI

Grafički prilozi

1. NAMJENA POVRSINA

2.A. PROMET

2.B. VODA I TK

2.C. ENERGETIKA

3. UVJETI KORISTENJA

4. UVJETI GRADNJE

Skip to content