Detaljni plan uređenja i obnove povijesne jezgre Grada Valpova

DETALJNI PLAN UREĐENJA I OBNOVE POVIJESNE JEZGRE GRADA VALPOVA

SL.GLASNIK BR. 05/12

Položaj poslovne zone

Tekstualno obrazloženje

DPU povijesne jezgre Valpova

Grafički prilozi

1. Detaljna namjena površina

2.A. Promet

2.B. TK i energetski sustav

2.C. Vodnogospodarski sustav

3. Uvjeti korištenja uredenja i zaštite povrsina

4. Uvjeti gradnje

I. IZMJENE I DOPUNE – DPU I OBNOVE POVIJESNE JEZGRE U VALPOVU 

SL. GLASNIK BR. 06/14

Tekstualno obrazloženje

CILJAN~1

Grafički prilozi

4CIDPU~1

II. IZMJENE I DOPUNE – DPU I OBNOVE POVIJESNE JEZGRE U VALPOVU 

Službeni glasnik br. 02/18

Tekstualno obrazloženje

IIIZMJ~1

Grafički prilozi

1. detaljna namjena površina

4. uvjeti gradnje