Otvoreni podaci

U svrhu proaktivne objave informacija za ponovnu uporabu ustrojava se podrubrika „Otvoreni podaci“. U ovoj podrubrici nalaze se poveznice na baze podataka, registre i druge skupove podataka koje vodi Grad Valpovo iz svoje nadležnosti. Asset lista je lista u kojoj su navedene baze podataka i registri iz nadležnosti Grada Valpova.

Asset lista Grada Valpova

Sastav Gradskog vijeća Grada Valpova (https://valpovo.hr/sastav-gradskog-vijeca/)

Pozivi i materijali za sjednice Gradskog vijeća Grada Valpova (https://valpovo.hr/sjednice-gradskog-vijeca/)

Podaci o mjesnim odborima Grada Valpova (https://valpovo.hr/mjesni-odbori/)

Službeni glasnici Grada Valpova (https://valpovo.hr/sluzbeni-glasnici/)