Predsjednici i potpredsjednici Vijeća mjesnih odbora

Predsjednici i potpredsjednici vijeća mjesnih odbora na području grada valpova za mandatno razdoblje 2019. g. – 2023. g.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 4 godine.

Vijeće mjesnog odbora Valpovo ima 11 članova

JOSIP MEDVED, predsjednik,
SINIŠA GALOVAC, potpredsjednik,

Vijeće mjesnog odbora Ladimirevci ima 9 članova

MIRO PUŠIĆ, predsjednik,
MIHAEL PUŠIĆ, potpredsjednica,

Vijeće mjesnog obora Šag ima 5 članova

VALENTINA ŠKORVAGA, predsjednica,
ŠTEFICA BALANŽE, potpredsjednica,

Vijeće mjesnog odbora Nard ima 5 članova

NIKOLA ABRAMIĆ, predsjednik,
IVICA KOKIĆ, potpredsjednik,

Vijeće mjesnog odbora Marjančaci ima 5 članova

MILAN ĐURKOVIĆ, predsjednik,
IVAN ĐURKOVIĆ, potpredsjednik,

Vijeće mjesnog odbora Ivanovci ima 5 članova

VIŠNJA DORIĆ, predsjednica,
FILIP PAVOŠEVIĆ, potpredsjednik,

Vijeće mjesnog odbora Zelčin ima 5 članova

MATIJA PANDURIĆ, predsjednik,
ŽELJKO VARŽIĆ, potpredsjednik,

Vijeće mjesnog odbora Harkanovci ima 5 članova

JOZO PIŠKORJANAC, predsjednik,
MARIN BOŠNJAK, potpredsjednik,