Mjesni odbori

Na području Grada Valpova mjesni odobri su:
 • Valpovo,
 • Šag,
 • Nard,
 • Ladimirevci,
 • Marjančaci,
 • Ivanovci,
 • Zelčin,
 • Harkanovci.

 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.  Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupku izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova Gradskog vijeća. Broj članova vijeća mjesnih odbora utvrđuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora ima:

 • 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 600 stanovnika,
 • 7 čanova u mjesnom odboru koji ima do 1000 stanovnika,
 • 9 članova u mjesnom odboru koji ima do 2000 stanovnika,
 • 11 članova u mjesnom odboru koji ima preko 2000 stanovnika.