Novčane pomoći roditeljima djece s područja Grada Valpova

JEDINSTVENI DIGITALNI PRISTUPNIK

GRADA VALPOVA  

DODJELA NOVČANIH POMOĆI RODITELJIMA DJECE S PODRUČJA GRADA VALPOVA

KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA UPIS U DJEČJI VRTIĆ ILI JASLICE, A NISU MOGLA BITI UPISANA ZBOG POPUNJENOSTI KAPACITETA

UVJETI  ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Pravo na dodjelu novčane pomoći ostvaruju roditelji koji su hrvatski državljani s prebivalištem na području grada Valpova te čija djeca su ostvarila pravo na upis u dječji vrtić ili jaslički program Dječjeg vrtića „Maza“ Valpovo i/ili Dječjeg vrtića „Moj bambi“ Valpovo, a nisu mogla biti upisana zbog popunjenosti kapaciteta.

Isključivi uvjet za ostvarivanje prava na novčanu pomoć je da su oba roditelja zaposlena.

VISINA NOVČANE POMOĆI

Novčana pomoć određena je u iznosu od 700,00 kn mjesečno po djetetu.

UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za isplatu novčane pomoći podnosi se na sljedeći način:

  • putem elektroničke pošte: veber@valpovo.hr ili
  • osobnom dostavom ili putem pošte na adresu: Grad Valpovo, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo.

Uz navedeni zahtjev obavezno je priložiti i sljedeću dokumentaciju:

  • Preslika Rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih za dijete;
  • Preslike osobnih iskaznica roditelja;
  • Uvjerenje o prebivalištu roditelja, odnosno skrbnika/ce (ne starije od tri mjeseca);
  • Potvrda dječjeg vrtića o nemogućnosti upisa djeteta u dječji vrtić ili jaslički program zbog popunjenosti kapaciteta;
  • Potvrda o zaposlenju oba roditelja ili skrbnika;
  • E-radna knjižica za oba roditelja izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od petnaest dana od dana podnošenja zahtjeva);
  • Preslika tekućeg računa podnositelja zahtjeva;
  • Izjava o davanju privole.

Za dodatne informacije potrebno kontaktirati Maju Veber slanjem upita putem elektroničke pošte na adresu: maja.veber@valpovo.hr ili putem telefona na broj 031/ 656-204.

UPRAVNA PRISTOJBA

Postupak je oslobođen od plaćanja upravne pristojbe.

PRAVNI LIJEK

/

PRAVNI TEMELJI

Program mjera pronatalitetne politike Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 13/20).