Arhiva javne nabave 2012. – 2016.

Javna nabava 2016. godine

PLAN  JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU

  1. Dopune Plana nabave za 2016.

III. Dopune Plana nabave za 2016.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016.

  1. IZMJENE PLANA NABAVE 2016.

V.IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016.

  1. IZMJENE PLANA NABAVE 2016.

VII_IZMJENE_PLANA_NABAVE_2016

REGISTAR_UGOVORA_2016_JAVNA_NABAVA

REGISTAR_UGOVORA_2016_BAGATELNA_NABAVA

Javna nabava 2015. godine

Plan_nabave_2015_izmjene

PLAN  NABAVE ZA 2015. GODINU

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2015.godini

Registar ugovora  2015. – bagatelna nabava

Registar ugovora  2015. – pisani ugovori

Grad valpovo – popis preostalih sklopljenih ugovora u 2015. godini

DONACIJE I SPONZORSTVA GRADA VALPOVA U 2015. GODINI

Javna nabava 2014. godine

PLAN JAVNE NABAVE 2014.G.-IZMJENE I DOPUNE

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI   U  2014. GODINI

Spriječavanje sukoba interesa

Na temelju članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, Grad Valpovo objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa:

1. INSERVIO d.o.o. Osijek,
2. Auto škola ”ZELENI VAL” d.o..o Valpovo,
3. AJAX d.o.o. Valpovo,
4. Trgovačka radnja ”KJIŽARA I PAPIRNICA VALPOVO ” Valpovo.
5. Odvjetnički ured Martina Furlan  Osijek

U Valpovu, 13.01.2014.godine

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2014.GODINU

Javna nabava 2013. godine

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2013.GODINI

Okvirni sporazum i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma 

Plan nabave za 2013. godinu

Javna nabava 2012. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2012. godini

UGOVORI