Javne rasprave i savjetovanja s javnošću Obavijesti
Savjetovanje s javnošću – Nacrt Odluke o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Grada Valpova
20. stu 2023.
20. 11. 2023.