Javne rasprave i savjetovanja s javnošću Vijesti
Javni poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću u postupku izrade nacrta Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Valpova
10. ruj 2020.
10. 09. 2020.