Javne rasprave i savjetovanja s javnošću Natječaji i javni pozivi Vijesti
Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Valpova za 2021. godinu
01. ruj 2020.
01. 09. 2020.