Javne rasprave i savjetovanja s javnošću
Javni poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću u postupku izrade nacrta Pravilnika o zakupu površina javne namjene u vlasništvu Grada Valpova
15. tra 2020.
15. 04. 2020.