Gradsko vijeće
Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća
19. lip 2017.