Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Valpova, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Valpova, boljeg položaja i utjecaja mladih na donošenje Odluke u Gradskom vijeću Grada Valpova, za rješavanje problema od neposrednih interesa mladih, te istovremeno preuzimanje potpunije odgovornosti za položaj mladih i njihove budućnosti.

Savjet mladih ima devet članova i 9 zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih.

Članovi savjeta mladih biraju se na tri godine.

Gradsko vijeće Grada Valpova na 18. sjednici, održanoj 09. srpnja 2015. godine, imenovalo je članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Valpova.

U Savjet mladih Grada Valpova izabrani su:

 

IME I PREZIME ADRESA TEL/MOB E-MAIL

 

Dasen Andrišić

(član)

Valpovo, D. Cesarića 58 099/769-7037 dasenandrisic97@gmail.com

 

Domagoj Cerjak

(zamjenik člana)

Valpovo, E. Kvaternika 3 091/601-1418

 

 

Nives Bratuševac

(članica)

Valpovo, M. Gupca 81 097/731-6618
Matea Mišinec

(zamjenica članice)

Valpovo, A. Evetovića Miroljuba 2

 

095/594-0603 matea.misinec@gmail.com

 

Dajana Đuranić

(članica)

Marjančaci, Lj. Gaja 10

 

091/554-6196 dajana-duranic@gmail.com
Ana Matoković

(zamjenica članice)

Marjančaci, B. Radića 45 091/551-0334

 

anamatokovic59@gmail.com

 

Leona Kajganić

(članica)

Valpovo, Vijenac 107. brigade HV br. 4

 

098/974-0800 leona-1210@hotmail.com

 

Nikolina Buljan

(zamjenica članice)

Valpovo, A. Starčevića 101 091/515-7466 nikolina.buljan10@gmail.com
Ivana Kolovrat

(članica)

Valpovo, D. Cesarića 82
Nina Markota

(zamjenica članice)

Valpovo, I. G. Kovačića 44 091/601-7102 nmarkota44@gmail.com
Kristina Mišinec

(članica)

Valpovo, A. Evetovića Miroljuba 2 099/513-6117 kristina.misinec@gmail.com

 

Vanja Budimir

(zamjenica članice)

Valpovo, V. Nazora 13 091/596-2017 vanjabudimir3@gmail.com

 

Gabrijela Pavošević

(članica)

Valpovo, A. M. Reljkovića 16 091/169-8937 gabrijela.1992@gmail.com

 

Mia Magušić

(zamjenica članice)

Valpovo, Hrvatskih branitelja 4 095/521-2872 mijuska0810@hotmail.com

 

Vivian Pepić

(članica)

Šag, Braće Radić 12 095/390-1322 vivian-pepic@hotmail.com

 

Fran Markota

(zamjenik članice)

Valpovo, I. G. Kovačića 44 092/320-5228
Tea Šarlija

(članica)

Valpovo, Zrinsko-Frankopanska 68 091/543-0885 tea.sarlija@gmail.com

 

Iva Grgić

(zamjenica članice)

 

Valpovo, Sunčana 1

 

Predsjednik Savjeta mladih Grada Valpova je Dasen Andrišić, a potpredsjednica Savjeta mladih je Dajana Đuranić.