Gradsko vijeće čine:

 1. Igor Uranjek, predsjednik Gradskog vijeća (Grupa birača)
 2. Jelena Ivanišić, zamjenica predsjednika Gradskog vijeća (Grupa birača)
 3. Dinko Župan, zamjenik predsjednika Gradskog vijeća (Grupa birača)
 4. Stela Horvat (Grupa birača)
 5. Marijan Mandić (Grupa birača)
 6. Josip Medved (Grupa birača)
 7. Siniša Galovac (Grupa birača)
 8. Petra Hibler Fuderer (Grupa birača)
 9. Valentina Škorvaga (Grupa birača)
 10. Tomislav Čamagajevac (HDZ)
 11. Željko Varžić (HDZ)
 12. Alenko Bajer (HDZ)
 13. Filip Ivanović (HDZ)
 14. Dalibor Bošnjaković (HDZ)
 15. Bruno Čačić (Domovinski pokret)