Projekt Zeleno Valpovo

www.strukturnifondovi.hr

Projekt “Zeleno Valpovo” sufinancirala je Europska unija iz OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Gradu Valpovu odobren je projekt „Zeleno Valpovo“ u sklopu Poziva za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je pripremio Valpovački poduzetnički centar, u suradnji s gradonačelnikom Matkom Šutalom i upravnim odjelima Grada Valpova.

Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 84,99999000%, te je Gradu Valpovu za ovaj projekt odobren maksimalni iznos prihvatljivih troškova u iznosu od 433.338,16 HRK.

Projekt traje 24 mjeseca te će se u sklopu projekta provoditi aktivnosti tiskanja letaka, vodiča/brošura i plakata o načinu prikupljanja otpada po kućanstvima i razvrstavanju po kantama. Također, organizirat će se radijske emisije sa stručnim sugovornicima o temi održivog gospodarenja otpadom, snimat će se radijske reklame, nadogradit će se web stranica Grada Valpova o temi održivog gospodarenja otpadom, održat će se javne tribine, radionice u vrtićima, igrokazi u osnovnim školama, tiskat će se slikovnice i bojanke za najmlađe, obilježit će se Dan planeta zemlje 22. travnja 2019. godine te Svjetski dan zaštite okoliša 5. lipnja 2019. godine, održat će se natjecanja u školama u vidu praktičnog i formalnog znanja o održivom gospodarenju otpadom te će se izraditi aplikacija za pametne telefone „Zeleno Valpovo“.

U mnoštvo aktivnosti predviđenih ovim projektom bit će uključene brojne udruge, osnovne škole i vrtići na području grada Valpova s ciljem osvještavanja građana o važnosti pravilnog gospodarenja otpadom.

Kroz projekt Zeleno Valpovo izrađena je mobilna aplikacija.

Mobilna aplikacija sadržava informacije o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju kako bi doprinijela ispunjenju cilja projekta tj. izgradila svijest građana sa područja grada Valpova i okolnih 7 prigradskih naselja (Šag, Nard, Zelčin, Marjančaci, Harkanovci, Ivanovci, Ladimirevci) o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, čime će se smanjiti količina otpada odloženog na odlagalište. Također mobilna aplikacija i nadograđena web stranica Grada Valpova sadržava odredbe promidžbe i vidljivosti projekta, sukladno uputama za korisnike sredstava Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

MOBILNA APLIKACIJA:

  • Razvijena je nativna ANDROID i IOS aplikacija za pametne telefone o gospodarenju otpadom za Grad Valpovo, odnosno njegove građane

KARAKTERISTIKE MOBILNE APLIKACIJE:

  • Obavještavanje korisnika

Aplikacija omogućuje da Grad Valpovo obavještava korisnike aplikacije i educira ih o tematici gospodarenja otpadom na način da im šalje push notifikacije (obavijesti) direktno na mobilni uređaj u realnom vremenu.

  • Vijesti i multimedijski sadržaj

Unutar aplikacije korisnicima se omogućuje pregled novosti o tematici gospodarenja otpadom, te multimedijskog sadržaja uz novost (dokumenti i slike).

  • Odvoz otpada

Aplikacija korisnicima omogućuje uvid u kategoriju sortiranja otpada gdje su posebni opisani sve vrste otpada i kako korisnici trebaju postupati s istima.

Uvid u raspored odvoza po mjestima, rajonima i ulicama uz mogućnost brzog pretraživanja rasporeda odvoza za pojedinu ulicu.

  • Prijava komunalnih nepravilnosti

Putem aplikacije mora se moći prijaviti komunalna nepravilnost na način da aplikacija uzima trenutnu lokaciju korisnika, te korisnik ima mogućnost opisati prijavu i koristiti kameru pametnog telefona kako bi uslikao nepravilnost ili priložio datoteku s pametnog telefona.

Korisnici aplikacije mogu pregledavati komunalne nepravilnosti koje su prijavljene od strane drugih korisnika, a korisnicima se omogućuje i mogućnost komentiranja nepravilnosti.

  • Mapa s zelenim otocima

Korisnik mora moći pregledavati zelene otoke ili eko dvorišta na karti.

  • Upravljanje mobilnom aplikacijom

Aplikacijom se upravlja pomoću pozadinskog sustava za upravljanje sadržajem za njezine administratore koji se otvara u web pregledniku. Pomoću sustava omogućuje se unos novosti, slanje notifikacija korisnicima, zaprimanje prijava korisnika komunalnih nepravilnosti u bazu podataka, te odgovaranje korisnicima na njihove prijave kao administrator sustava.

 

PREUZIMANJE

Mobilnu aplikaciju je moguće preuzeti sa slijedećeg linka:

Preuzmite Zeleno Valpovo mobilnu aplikaciju za Android mobilnu platformu

Preuzmite Zeleno Valpovo mobilnu aplikaciju za Apple mobilnu platformu

  • 1
  • 2
Skip to content